05 May 2016

बालपण देगा देवा!

साहिल म्हणाला तू खूप छान चित्र काढतोस! बघू?’’, असं म्हणत बाबांनी राजाचं चित्र बघायला घेतलं.

गंमत विज्ञान : रंगांचा खेळ

खाण्याच्या रंगांचे थेंब प्रथम पाण्यावर तरंगणाऱ्या तेलाच्या संपर्कात येतात.

डोकॅलिटी

महाराष्ट्र दिनाचे आपले कोडे महाराष्ट्राच्या काही मानबिंदूना अर्पण केले आहे.

सौरऊर्जेची शक्ती!

काय रे बच्चे कंपनी आज सकाळी सकाळीच काकांची कशी आठवण झाली?’’ काकांनी मुलांचं स्वागत केलं.

खेळायन : बुद्धिबळ

सर्वज्ञची या वर्षीची सुट्टी एकदम खास असणार आहे. कारण या सुट्टीत त्याची मुंज आहे!

ऑफ बिट : धरा ठेका!

स्पेलिंग्ज वगैरे पाठ करताना हवेतल्या हवेत किंवा डेस्कवर लिहीत राहा, पटकन पाठ होत जाईल.

चित्ररंग

कामावर ऑइल पेस्टलने रंगवा आणि पहा- कोऱ्या दिसणाऱ्या कागदावर चित्र दिसू लागेल

आजोबांची तुला

दरवर्षी रमण सुट्टीत कोकणात जायचा. पण यंदा उलटा बेत झाला होता. भरपूर आंब्याच्या पेटय़ा घेऊन आजोबाच पुण्याला येणार असं ठरलं. कारण रमणच्या घरीच त्यांच्या बंगल्यावर आजोबांची तुला करायची ठरली

पुस्तकांशी मैत्री : गोऱ्या साधूचा भारत

या पुस्तकाचा काळ ब्रिटिश इंडियातला. पुस्तकाची सुरुवातच मुळी एका छान प्रवासाने होते.

डोकॅलिटी

शेफ तो शब्द वापरताना जी कृती करतात त्यातून ते अर्थ आपल्याला सहजपणे समजतात.

मैत्री

आता कोणत्याही क्षणी शाळेची बस येणार होती, पण बससाठी उभ्या असलेल्या अनयला आज शाळेत जावंसंच वाटत नव्हतं.

ऑफ बिट : ऐका तर खरं!

मग तेच वापरा ना अभ्यास करण्यासाठी. मोठमोठय़ानं वाचा म्हणजे आपोआपच ऐकलंही जाईल.

खेळायन : केंडामा

दादा आल्यावर अर्थातच जपानमधली माणसं, त्यांची संस्कृती, तिथले पदार्थ, सण-समारंभ अशा भरपूर गप्पा झाल्या.

चित्ररंग :

आपण खूपदा टाइमपास म्हणून नाण्यांवर कागद ठेवून त्यावर पेन्सिल फिरवतो आणि आपल्याला त्याचं चित्र मिळतं.

डोकॅलिटी

बऱ्याच ऐतिहासिक शहरांच्या नावाच्या शेवटी आबाद हा शब्द-प्रत्यय येतो. उदाहरणार्थ गाझियाबाद.

मनातली गुढी

एवढं कुणाचंही चुकतं हं!’’ दादा वरुणला प्रोत्साहन देत म्हणाला. एव्हाना आईने दार उघडलं होतं.

पुस्तकांशी मैत्री : एक चिमुकलं मोठ्ठं पुस्तक

प्रत्येक वस्तूला एक नाव असतं ही गोष्ट या मुलीला नव्यानेच कळली. त्याच उत्साहात अभ्यासाला सुरुवात झाली.

आर्ट गॅलरी

इशिका कोकणे, तिसरी, बंगाली एज्युकेशन सोसायटी, प्रायमरी स्कूल, मुंबई.

सत्याचा विजय असो!

एक लांडगा जंगलात राहून राहून खूप कंटाळला होता. पाय मोकळे करायला म्हणून तो जंगलाबाहेर आला.

खेळायन : जेंगा

काकाचं वाक्य जेमतेम संपत होतं तेवढय़ात अद्वैताने एक चुकीचा ठोकळा काढला आणि तोल डळमळल्याने टॉवर कोसळला!

गंमत विज्ञान : हवेवर चालणारी गाडी

झाकणे पक्की बसावीत म्हणून त्यावर थोडा डिंक लावा. अशा प्रकारे आपल्या गाडय़ांची चाके तयार झाली.

ऑफ बिट : चला, पहा तर!

अभ्यासाच्या जागेच्या आसपास तक्ते तयार करून लावा, जेणेकरून ते सतत तुमच्यासमोर राहतील.

आधी सक्तीने, मग..

होऽका, पण अशी उपरती झाली कशी एकदम,’ आजीला कारण जाऊन घ्यायची उत्सुकता वाटत होती.

पुस्तकांशी मैत्री : आमचा हॅरी पॉटर..

लहानपणी मला गोष्टी सांगायला माझ्या घरी खूप माणसं होती. आजी खूप छान गोष्टी सांगायची