23 June 2017

News Flash

एक मिनिट..!

खरं तर हे साठ सेकंदांचं मिनिट, हे मिनिट फारच किरकोळ वाटतं.

अंतर..!

असं का होत असावं, की मित्राचं पाच किलोमीटरवरचं घर

‘बरोबर आणि चूकही..’!

असल्या प्रश्नात जो तो मार्ग काढील, पुढं जाईल, त्याचं काम साध्य करून घेईल. प

कुवत

कार्यालयीन कामांचा तीन महिन्यांचा आढावा घेतला जाणार होता.

‘आपलं’ जग..!

ज्याला कुणाला आपल्या जगातलं दुसऱ्याला सांगता येत नसेल

सोबतीचा आनंद

सकाळची गडबडीची वेळ. मुलीच्या घरी माहेरून आईचा फोन येतो.

बिनगरजेची ओझी!

इतकं असूनही कामं करावीत, पण यशाची काळजी सोडावी असं कोणाला वाटत नाही.

तक्रार!

एकूण एवढय़ाशा साध्या गोष्टीत आणि जवळच्या संबंधातसुद्धा तक्रार माणसाच्या आयुष्याला एक अवघडलेपण आणते.

आजचं ‘आज’!

उद्यासाठीचा विचार, नियोजन, त्यानुसार आज करायची कामं यांना ‘आज’ जरूर स्थान आहे.

समजून घेऊ या – ‘बदल’!

आपल्या लक्षातही येत नाही आणि एक दिवशी ते आपली उंची ओलांडूनही वर जाऊन आपल्याला सावली देतं आहे

शाश्वत आनंदासाठी

माझ्या खाण्याला माझ्या पोटाची मर्यादा होती, त्यामुळंच माझ्या आनंदालाही तीच मर्यादा होती.

आनंदाचा शोध

फक्त त्याचा तो आनंद मिळवण्याचा मार्ग चुकलेला आहे, असे आपण म्हणतो.