23 October 2017

News Flash

आई नावाची मैत्रीण

माझ्या आईच्या विचारांची क्षमता खुंटली गेली नाही

निवड

भारतीय पुरुषप्रधान व्यवस्थेने लग्न, जोडीदार, वंशसातत्य याचं नको इतकं अवडंबर माजवून ठेवलं आहे.

प्रेम

लाजत होती की घाबरत होती तिलाच माहीत.

आरसा

मी तुला पाहत होतो, तुझं विश्लेषण करत होतो आणि तुझ्या नकळत तू मला आरसा दाखवत आलीस.

‘ती’ येते तेव्हा

आपल्या नजरेतली ‘ती’ एक जितंजागतं इन्स्टिटय़ूशन आहे

तू जिंकलीस.. मी हरलो!

आज हिटलर पूर्वीपेक्षा लोकप्रिय आहे आणि गांधींच्या मारेकऱ्यांचा पुतळा येऊ घातलाय.

अपरिचित ‘मिती’

शिक्षण-नोकरीच्या शोधानंतर व्यक्तीला आपल्या हक्कांची जाणीव झाली.

‘ती’ गावाकडची आणि शहरातली!

आपली पाश्र्वभूमी काय यावर अनेकदा गोष्टी अवलंबून असतात.

एक्स

आज धड प्रौढही नाही आणि धड तरुणही नाही

ती गेली तेव्हा..

एवढय़ा दिवसांत एकाच वर्गात बसूनही त्याच्याकडे तिचं कधी साधं लक्षही गेलेलं नव्हतं.

माझ्या नजरेतली ती..

शिवाय मी कविता लिहितो म्हणून माझ्या नजरेतून ती काय आहे हे जाणून घ्यायचे आहे वाचकाला.

समानतेचा अर्थ

स्त्री ही फक्त उपभोगासाठी असते व एक पुरुष कितीही स्त्रिया भोगू शकतो असा यातला मूलार्थ.

माझी ओंजळ भरलेली

युनिट म्हणजे बहुतेकजण झपाटल्यासारखे काम करत असतात.

मालफंक्शन

तिनं पोर्चमध्येच उभं राहून स्वत:च्याच पार्टीला उशिरा पोचल्याबद्दल सगळ्यांची माफी मागितली..

हिरव्या काचेतून

‘‘शेट आता सणकला होता. अंगावर ओरडत होता.

डीअर आलिया!

एकदा मला निघायला उशीर झाला घरातून आणि अचानक मला तू वेगळ्याच ठिकाणी दिसलीस.

माझ्यात असलेली ‘ती’

एक ‘ती’ आहे. म्हणजे होती. खूप सुंदर, खूप हळवी, संवेदनशील. विशीत तिचं लग्न झालं.

कॉमन ग्राऊंड

आताही पल्लवीला कामं आवरून घरी यायला बराच उशीर होतो, माझं काम माझ्या गतीने सावकाश चालू असतं.