अहो, दुर्गाबाई..

अहो, दुर्गाबाई..

गोंधळी परिस्थितीत खऱ्या विचारवंतांचा दुष्काळ आणि तोतयांचा सुकाळ आहे.

Add Big
Add