01 October 2016

News Flash

संस्कृतीसंघर्ष.. गिरगाव विरुद्ध गिरणगाव

संस्कृतीसंघर्ष.. गिरगाव विरुद्ध गिरणगाव

‘सत्यकथा’ या वाङ्मयीन नियतकालिकाच्या अंकांची केलेली होळी ही मराठी साहित्यातील महत्त्वाची घटना आहे.

Add Big
Add