27 May 2016

हसत कपाळावर हात

हसत कपाळावर हात

आपण गणित शिकतो म्हणजे गणिताचे तंत्र शिकतो. आपण कविता शिकतो म्हणजे कवितेचे तंत्र शिकतो.

Add Big
Add