24 October 2017

News Flash

पुण्यातल्या गणेशोत्सावाची तयारी…

 • पुणे : पुण्यातील जुन्या आणि मानाच्या गणेशोत्सव मंडळांपैकी असलेल्या ‘श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट’ मंडळाची यंदाच्या देखाव्याच्या कामांची लगबग सुरु आहे. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : पुण्यातील जुन्या आणि मानाच्या गणेशोत्सव मंडळांपैकी असलेल्या ‘श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट’ मंडळाची यंदाच्या देखाव्याच्या कामांची लगबग सुरु आहे. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

 • पुणे : देखाव्याच्या कामात व्यस्त असलेले कारागीर. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : देखाव्याच्या कामात व्यस्त असलेले कारागीर. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

 • पुणे : देखाव्याच्या कामात व्यस्त असलेले कारागीर. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : देखाव्याच्या कामात व्यस्त असलेले कारागीर. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

 • पुणे : देखाव्याच्या कामात व्यस्त असलेले कारागीर. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : देखाव्याच्या कामात व्यस्त असलेले कारागीर. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

 • पुणे : देखाव्याच्या कामात व्यस्त असलेले कारागीर. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

  पुणे : देखाव्याच्या कामात व्यस्त असलेले कारागीर. (छायाचित्र : तन्मय ठोंबरे)

अन्य फोटो गॅलरी