22 October 2017

News Flash

यदा यदा हि तर्कस्य ग्लानिर्भवति अर्थगण..

यदा यदा हि तर्कस्य ग्लानिर्भवति अर्थगण..

आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतल्या तार्किक विसंगतीच्या शक्यतांचं सर्वसामान्यांचं भान मात्र तोकडं असतं.

Add Big
Add