scorecardresearch

Bodhivruksh News

जगा इतरांसाठी!

तुम्हाला भेटणाऱ्या लोकांबरोबर त्यांची सुखदु:खे वाटून घ्यायला सुरुवात करा. त्यामुळे तुम्हाला खूप आनंद मिळेल! मोठे समाधान मिळेल आणि स्वत:बद्दल अभिमान…

संस्कारबद्धता व मुक्तता

खरी मुक्ती ही बंधनाच्या क्षेत्राच्या बाहेरच असते. संपूर्ण संस्कारबद्धतेच्या क्षेत्राचे समग्र आकलन करून त्या पलीकडे पाऊल टाकणे हीच मुक्तीची सुरुवात…

वक्तृत्व कला

बोलणे हा केवळ जगाच्या व्यवहारातील उपचाराचा भाग नाही. बोलण्यातून भाषा, साहित्य, समीक्षा, संस्कृती आणि पर्यायाने त्या समाजाचे उन्नयन होत असते.

आत्मशोधन

माणसात आंतरिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आत्मशोधनाची आवश्यकता आहे.

‘मी’

एका राजाची ही गोष्ट. त्याला काही अधिकारी नेमायचे होते म्हणून त्याने गावात दवंडी दिली.

महापराक्रमी रसिकराज

गणपती हे महाराष्ट्रीयांचे आवडते दैवत आहे. राजकारण आणि रंगभूमी ही मराठी माणसांची आवडती क्षेत्रे आणि त्याच क्षेत्रात गणपतीचे कार्य अनन्यसाधारण…

अवलोकनाची कला

आत्मबोध म्हणजे आत्मा किंवा परमात्मा यांचा बोध नव्हे; तर आत्मबोध म्हणजे स्वत:चेच स्वत:ला झालेले आकलन

अनुभव

चिमणीची पिलं चाळीस दिवसांत आकाशात भराऱ्या घेतात आणि माणसे चाळीस वर्षांची झाली तरी उत्कर्ष करू शकत नाहीत

नेतृत्व

जेफ यांनी संभाषणाला सुरुवात केली. ‘‘महान नेत्यांच्या यशाचे गमक काय? हा तुमचा प्रश्न होता. मला वाटतं हा खूप छान प्रश्न…