Associate Partner
Granthm
Education Partner
XAT
Samsung

Page 13 of स्पर्धा News

‘केटीएचएम’मध्ये आविष्कार संशोधन प्रकल्प स्पर्धा

येथील के.टी.एच.एम. महाविद्यालयात पुणे विद्यापीठाच्या सूचनेनुसार विद्यार्थी संशोधन प्रकल्प स्पर्धा ‘आविष्कार’चे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धा एक डिसेंबर रोजी सकाळी…

जगणे व्हावे गाणे : स्पर्धा स्वत:शीच!

मागील काही लेखांमधून आपण आजच्या युगात चराचर सृष्टीला व्यापून पुन्हा दशांगुळे उरलेल्या ‘स्पर्धा’ या संकल्पनेचे विविध पैलू समजावून घेत आहोत.…