scorecardresearch

Hirvai News

कुमुदिनी

पाण्यात फुलणाऱ्या अनेक फुलांना मराठीत आपण कमळ म्हणतो; त्यामध्ये लोटस आणि वॉटर लीली हे दोन प्रकार प्रामुख्याने असतात.

सुरण

वर्षांतील जवळजवळ आठ महिने सुप्तावस्थेत राहून, पावसाळ्याचे फक्त चारच महिने तरारून वाढणारी वनस्पती म्हणजे सुरण. मोठय़ा नवलाची गोष्ट म्हणजे, सुरणाला…

अग्निशिखा

इतके सुंदर फूल व त्याचे नावही तितकेच अप्रतिम; अगदी दुग्धशर्करा योगच म्हणायचा. नेमेचि येतो मग पावसाळा आणि त्या पावसाळ्यातही नेमेचि…

कोस्टस

आपल्या मराठीत एक म्हण आहे, ‘पेव फुटले आहे.’ एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक झाला की ही म्हण आपण वापरतो. पेव या शब्दाचा…

व्यंगातील सौंदर्य

कृष्णाचा मामा कंस. त्याची एक कुब्जा नावाची दासी होती अशी एक पुराणकथा आहे. व्यंग असल्याने ती अत्यंत कुरूप होती असे…

हिरवाई : विलायती पालक

आपल्या छोटय़ाशा परसबागेत किंवा अगदी आपल्या बाल्कनीतही सहजपणे वाढवता येईल अशी एक पालेभाजी म्हणजे ‘विलायती पालक’. अनेक नर्सरीतून याची रोपे…

हिरवाई : ग्लॉक्सिनिया

साधारण ४ इंचाच्या पसरट कुंडीत सहजपणे वाढवता येणारी आणि सर्व कुंडी पाना-फुलांनी वेढून टाकणारी वनस्पती म्हणजे ग्लॉक्सिनिया. मोठी मोठी, अनेकरंगी…

हिरवाई : कॅलाडियम

काही वनस्पतींची पाने त्यांच्या फुलांपेक्षा सुंदर दिसतात. कॅलाडियम ही असलीच एक वनस्पती आहे की, जिची फुले बिलकूल आकर्षक नसतात. आजकाल…

हिरवाई : डिस्चिडिया

डिस्चिडिया बेंगालेन्सिस (ऊ्र२ूँ्र्िरं ुील्लॠं’ील्ल२्र२) ही एक छोटुकली व गर्द वाढणारी वेल आहे. ही वेल भारतातीलच असून बंगालमधील वनांत ही आढळून…

हिरवाई : अँथुरियम

आपली एक गंमत असते. एखादे सुंदर फूल पाहिले की आपण म्हणतो, ‘अगदी प्लास्टिकच्या फुलासारखे दिसते.’ तसेच एखादे प्लास्टिकचे सुंदर फूल…

हिरवाई : बिगोनिया रेक्स

‘‘आम्हाला घरामध्येही फुलझाडेच हवीत’’ असे सांगणारे अनेक भेटतात. फुलझाडे सर्वानाच आवडत असली तरी घरात, सावलीत ठेवण्याजोगी फुलझाडे त्या मानाने कमीच…

ताज्या बातम्या