Associate Partner
Granthm
Samsung

Page 12 of गृहनिर्माण संस्था News

‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’च्या कागदपत्रांचे जड झाले ओझे

राज्यातील गृहनिर्माण इमारतींचे मालकी हक्क बिल्डरांकडून तेथील रहिवाशांच्या नावावर करण्यासाठी सरकारने चालवलेल्या अभिहस्तांतर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) मोहिमेचा सरकारी प्रक्रियेमुळेच बोऱ्या वाजत…

रायगडमध्ये ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ केवळ एका सोसायटीकडे

आपले घर ज्या जमिनीवर उभारले आहे, त्या जमिनीची मालकी घराच्या मालकालाच पर्यायाने सोसायटीला मिळावी, यासाठी दोन वर्षांपूर्वी अस्तित्त्वात आलेल्या ‘डीम्ड…

इमारत तुमची, भूखंडही तुमचाच.. मग तुमच्याच नावावर करून घ्या!

गेली अनेक वर्षे अभिहस्तांतरणासाठी (कन्व्हेयन्स) झगडून आणि उपनिबंधकांच्या कार्यालयात खेटे घालून थकलेल्या मुंबईतील ७० ते ८० टक्के इमारतींच्या नागरिकांत मुख्यमंत्री…

गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या हस्तांतरणासाठी आजपासून विशेष मोहीम

इमारत पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यावर किंवा सोसायटीची नोंदणी झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत विकासकाने (बिल्डर) इमारत हस्तांतरण करणे आवश्यक असतानाही भविष्यातील फायद्यासाठी…

डीम्ड कन्व्हेअन्स अंमलबजावणीसाठी इच्छाशक्ती आवश्यक

मुख्यमंत्र्यांनी जून २०१३पर्यंत सर्व गृहनिर्माण संस्थांची डीम्ड कन्व्हेअन्स पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु हा आदेश पूर्णत्वास नेण्यासाठी समाजाची मानसिकता…

गृहनिर्माण संस्थांचे अभिहस्तांतरण सात महिन्यांत पूर्ण करा!

गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) रखडल्यामुळे निर्माण होणारा पेच तसेच याचा सदनिकाधारकांना बसणारा फटका यांतून सुटका करण्यासाठी जून…

सहकार खात्याचा असहकारी कारभार

निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून घोषित करून निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी सोपविली आहे,…