scorecardresearch

विशेषीकरणाचे पर्याय

व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षांत विशेषीकरणाची अर्थात ‘स्पेशलायझेशन’ची निवड विद्यार्थ्यांना करावी लागते.

एमबीए: पुस्तकांपलीकडचा अभ्यास

कंपन्यांच्या किंवा व्यावसायिक संस्थांच्या स्ट्रॅटेजीजचा अभ्यास केला तर वर्गात शिकत असलेल्या ‘स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेन्ट’ या विषयाचे सिद्धान्त प्रत्यक्षात कसे वापरले जातात…

केस स्टडी

व्यवस्थापनाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या तुलनेत जो फरक जाणवतो तो म्हणजे विषयांतील वैविध्य आणि अभ्यासक्रमाची व्याप्ती.

व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना..

एमबीए अभ्यासक्रमासाठी राज्य सरकारच्या तंत्र शिक्षण विभागामार्फत घेतली जाणारी प्रवेश परीक्षा किंवा मान्यता असलेल्या इतर प्रवेश परीक्षांपैकी एक प्रवेश परीक्षा…

मुलखावेगळे एमबीए अभ्यासक्रम

पदवीनंतर एमबीए करण्याकडे अनेकांचा कल असतो. व्यवस्थापनाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध असतात. व्यवस्थापनाच्या अशा काही अभिनव अभ्यासक्रमांची ओळख..

एमबीएसाठी आवश्यक कौशल्ये!

व्यवस्थापनाची पदवी घेताना विद्यार्थ्यांनी सैद्धान्तिक अभ्यासासोबत संवाद कौशल्य, विश्लेषणात्मक चिकित्सा यासारखी कौशल्ये संपादन करणे आवश्यक आहे, त्याबद्दल..

कामगिरीचे व्यवस्थापन

एखाद्या व्यावसायिक किंवा सामाजिक संस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे अत्यंत गरजेचे असते. मग ती उत्पादन करणारी संस्था असो, सेवा देणारी संस्था…

मनुष्यबळ व्यवस्थापन

व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी मनुष्यबळ व्यवस्थापन विषय महत्त्वाचा ठरतो. या विषयाचा अभ्यास नेमका कसा करावा, याविषयी..

संशोधनाच्या पद्धती

संशोधनाच्या पद्धती (रिसर्च मेथॉडॉलॉजी) हा विषय कुठल्याही व्यवसायाच्या उन्नतीसाठी अत्यावश्यक असतो. त्याविषयी..

व्यवसायविषयक कायदे

व्यावसायिक कायदे किंवा बिझनेस लॉज हा एम.बी.ए.च्या पहिल्या वर्षांला अनिवार्य असलेला एक विषय. या विषयालासुद्धा वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये वेगवेगळी नावे आहेत.

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×