scorecardresearch

Episode 83

जैव-अभियांत्रिकीचा उत्तम नमुना! | A Great Example Of Bio Engineering Among Bats

जैव-अभियांत्रिकीचा उत्तम नमुना! | A Great Example Of Bio Engineering Among Bats

कीटकांमध्ये धावणे-पळणे, उडय़ा मारणे यासाठी पायांच्या तीन जोडय़ा आहेत, शिवाय उडण्यासाठी अतिरिक्त अवयव म्हणून पंखांच्या एक किंवा दोन जोडय़ा विकसित झाल्या आहेत. 

Latest Uploads