scorecardresearch

Episode 60

सजीवांतील चुंबकत्व | Animal Magnetism Research By American Scientist William Keaton

सजीवांतील चुंबकत्व | Animal Magnetism Research By American Scientist William Keaton

अनेक प्राण्यांच्या शरीरात चुंबकत्व आढळते. कबुतरे, देवमासे, डॉल्फिन, मधमाशा; एवढेच काय पण; मानवी शरीरातसुद्धा चुंबकीय पदार्थ असतात. या चुंबकीय पदार्थाचा उपयोग हे प्राणी होकायंत्रासारखा दिशा ओळखण्यासाठी करतात.

Latest Uploads