scorecardresearch

Episode 167

अंटार्क्टिका व महासागर संशोधन केंद्र | Antarctic And Ocean Research Centre 

कुतूहल
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने १९९८मध्ये ‘राष्ट्रीय अंटाक्र्टिक आणि महासागर संशोधन केंद्रा’चे ‘नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अॅण्ड ओशन रिसर्च’ म्हणून स्वायत्त संशोधन आणि विकास संस्थेत रूपांतर करण्यात आले.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने १९९८मध्ये ‘राष्ट्रीय अंटाक्र्टिक आणि महासागर संशोधन केंद्रा’चे ‘नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अॅण्ड ओशन रिसर्च’ म्हणून स्वायत्त संशोधन आणि विकास संस्थेत रूपांतर करण्यात आले.

Latest Uploads