scorecardresearch

Episode 124

सागरी प्राणी जीवन | Article About Marine Animal Life Nature 

सागरी प्राणी जीवन | Article About Marine Animal Life Nature 

समुद्र म्हणजे सजीवांच्या जैवविविधतेची खाणच! सागराच्या खारट पाण्यात असंख्य विषाणू, जिवाणू, आदिजीव, बुरशी, प्राणी आणि वनस्पती वास्तव्य करतात.

Latest Uploads