scorecardresearch

Episode 80

आंत्रतंतूंची निर्मिती | Catgut : Threads Made of Animals Intestine

आंत्रतंतूंची निर्मिती | Catgut : Threads Made of Animals Intestine

आंत्रतंतू म्हणजेच कॅटगट या धाग्यांची निर्मिती प्राण्यांच्या आतडय़ापासून केली जाते.

Latest Uploads

गणेश उत्सव २०२३ ×