scorecardresearch

Episode 103

नक्राश्रू ढाळणे | Crocodile Tears Origin Crocodile Tears Use In Sentence

Kutuhal-1200x675

खोटी दया किंवा सहानुभूती दाखविणे किंवा दु:ख झाल्याचे दाखविणे या अर्थाने हा शब्दप्रयोग वापरला जातो.

Latest Uploads