scorecardresearch

Episode 162

अंटाक्र्टिकाच्या अंतरंगात डोकावणारी शास्त्रज्ञ | Dr Aditi Pant The First Indian Woman Oceanographer To Visit Antarctica

कुतूहल
कुतूहल

डॉ. आदिती पंत या अंटाक्र्टिका खंडावर जाणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला समुद्रवैज्ञानिक आहेत.

Latest Uploads