scorecardresearch

Episode 96

उष्ण पाण्याचे झरे! | Hot springs!

Kutuhal-1200x675

गरम पाण्याचे झरे कुठे आणि का तयार होतात? अनेक विकार बरे करण्याची काही विशिष्ट शक्ती या पाण्यात असते का? उष्ण झऱ्यांच्या पाण्याचे स्नान आरोग्याला चांगले की अपायकारक? 

Latest Uploads