scorecardresearch

Episode 75

महासागरांची निर्मिती | Formation Of The Oceans

महासागरांची निर्मिती | Formation Of The Oceans

पृथ्वीची उत्पत्ती झाली तेव्हापासूनच महासागर अस्तित्वात आले असे कुणाला वाटत असेल, तर ते मात्र चुकीचे आहे.

Latest Uploads