scorecardresearch

सतनूर येथील महाकाय खोडाचा जीवाश्म | Giant trunk fossil from Satnur

सतनूर येथील महाकाय खोडाचा जीवाश्म | Giant trunk fossil from Satnur

आज ज्या प्रदेशाला आपण भारतीय द्वीपकल्प म्हणतो तो फार प्राचीन काळी गोंडवनलँड नावाच्या महाखंडाचा भाग होता. उत्तरेकडचा गाळाचा मैदानी प्रदेश आणि हिमालय पर्वत तेव्हा अस्तित्वातही नव्हते.

Latest Uploads