scorecardresearch

Episode 24

विजेला जमिनीवर आणणारा पतंग | Invention Of The Lightning Rod By Benjamin Franklin

विजेला जमिनीवर आणणारा पतंग | Invention Of The Lightning Rod By Benjamin Franklin

आकाशातील ढग हे विद्युतप्रभारित असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर फ्रँकलिन यांनी १७५३ साली विद्युतनिवारकाची कल्पना मांडली.

Latest Uploads