scorecardresearch

Episode 152

आम्लीकरणामुळे सागरी परिसंस्था धोक्यात | Kutuhal Acidification Threatens Marine Ecosystems

आम्लीकरणामुळे सागरी परिसंस्था धोक्यात | Kutuhal Acidification Threatens Marine Ecosystems

समुद्रजलाचे महत्त्वपूर्ण रासायनिक वैशिष्टय़ म्हणजे क्षारता आणि सामू (पी.एच.) मूल्य! समुद्रात राहणाऱ्या सजीवांवर सामू मूल्याचा प्रभाव पडत असतो. समुद्रजलाचे आम्लीय किंवा आम्लारीय स्वरूप हे सामू मूल्यावर अवलंबून असते.

Latest Uploads