scorecardresearch

Episode 285

समुद्र अभ्यासासाठी ‘अर्गो प्रणाली’ | Kutuhal Argo System For Ocean Studies

Kutuhal
अर्गो ही एक आंतरराष्ट्रीय प्रणाली आहे, जी जगभरातील सागर, उपसागर व महासागरांतर्गतची माहिती पाण्यावरील तरंगकांमार्फत मिळवते.

अर्गो ही एक आंतरराष्ट्रीय प्रणाली आहे, जी जगभरातील सागर, उपसागर व महासागरांतर्गतची माहिती पाण्यावरील तरंगकांमार्फत मिळवते.

Latest Uploads

मराठी कथा ×