scorecardresearch

Episode 227

दर्यावर्दी क्षेत्रातील करिअर.. | Kutuhal Career In Marine Sector 

Kutuhal
‘जगातील जहाजे थांबली तर अर्धे जग गारठून जाईल आणि उरलेले अर्धे उपाशी राहील’ अशी एक म्हण आहे आणि ती शब्दश: खरी आहे. आजही जगातील ९५ टक्के मालाची वाहतूक समुद्रामार्गे होते.

‘जगातील जहाजे थांबली तर अर्धे जग गारठून जाईल आणि उरलेले अर्धे उपाशी राहील’ अशी एक म्हण आहे आणि ती शब्दश: खरी आहे. आजही जगातील ९५ टक्के मालाची वाहतूक समुद्रामार्गे होते.

Latest Uploads

मराठी कथा ×