scorecardresearch

Episode 278

प्रवाळांची वैशिष्टय़े | Kutuhal Characteristics Of Corals Soft Coral Hard Coral Polyp

Kutuhal
प्रवाळ इतर प्राण्यांपेक्षा काही वेगळी, ठळक वैशिष्टय़े दाखवतात. प्रवाळांचे कठीण प्रवाळ आणि मृदू प्रवाळ असे दोन प्रकार असतात.

प्रवाळ इतर प्राण्यांपेक्षा काही वेगळी, ठळक वैशिष्टय़े दाखवतात. प्रवाळांचे कठीण प्रवाळ आणि मृदू प्रवाळ असे दोन प्रकार असतात.

Latest Uploads

गणेश उत्सव २०२३ ×