scorecardresearch

Episode 168

नॅन्सेनची रिव्हर्सिग बॉटल | Kutuhal Curiosity Nansen Reversing Bottle Of Oceanography

कुतूहल
समुद्रअभ्यासाची काही उपकरणे पूर्वापार वापरण्यात येत होती, पण आता वापर कमी झाला आहे.

समुद्रअभ्यासाची काही उपकरणे पूर्वापार वापरण्यात येत होती, पण आता वापर कमी झाला आहे

Latest Uploads