scorecardresearch

Episode 279

प्रवाळांच्या वाढीसाठी आवश्यक घटक | Kutuhal Essential Factors For Coral Growth 

Kutuhal
प्रवाळांच्या वाढीसाठी भक्कम पाया आवश्यक असतो. समुद्रात ७० ते ८० मीटर खोलीवर असा पाया असल्यास वाढ चांगली होते.

प्रवाळांच्या वाढीसाठी भक्कम पाया आवश्यक असतो. समुद्रात ७० ते ८० मीटर खोलीवर असा पाया असल्यास वाढ चांगली होते.

Latest Uploads

गणेश उत्सव २०२३ ×