scorecardresearch

Episode 316

मोत्यांची निर्मिती! | Kutuhal Formation Of A Pearl Process Of Pearl Formation 

Kutuhal
मोती तयार होताना शिंपले कधी कधी पाण्याच्या बाहेर फेकले गेल्याने योग्य पोषणाअभावी मोत्यांच्या आकारावर विपरीत परिणाम होतो.

मोती तयार होताना शिंपले कधी कधी पाण्याच्या बाहेर फेकले गेल्याने योग्य पोषणाअभावी मोत्यांच्या आकारावर विपरीत परिणाम होतो.

Latest Uploads

मराठी कथा ×