scorecardresearch

Episode 283

सागरातील छद्मावरण | Kutuhal In The Ocean Many Sea Creatures Use Camouflage Protect 

Kutuhal
सागरातले अनेक सजीव छद्मावरणाच्या मार्गाने स्वत:चे रक्षण करतात. जमिनीवर छद्मावरणाचा आसरा घेणे सोपे असते कारण येथे झाडे, माती, दगड-धोंडे अशा परिसरात लपणे सहज जमते.

सागरातले अनेक सजीव छद्मावरणाच्या मार्गाने स्वत:चे रक्षण करतात. जमिनीवर छद्मावरणाचा आसरा घेणे सोपे असते कारण येथे झाडे, माती, दगड-धोंडे अशा परिसरात लपणे सहज जमते.

Latest Uploads

मराठी कथा ×