scorecardresearch

Episode 318

 मत्स्य शिक्षण देणारे विद्यापीठ | Kutuhal Information About Central Institute Of Fisheries Education

Kutuhal
या संस्थेत शिक्षण घेतलेल्या अनेक मत्स्यशास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांनी देशात तसेच परदेशात मत्स्य उद्योगाच्या वाढीत आणि मनुष्यबळ विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.

या संस्थेत शिक्षण घेतलेल्या अनेक मत्स्यशास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांनी देशात तसेच परदेशात मत्स्य उद्योगाच्या वाढीत आणि मनुष्यबळ विकासात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.

Latest Uploads

मराठी कथा ×