scorecardresearch

Episode 204

समुद्री जीवित संसाधने व पारिस्थितिकी संस्था | Kutuhal Institute Of Marine Living Resources And Ecology

Kutuhal
भारतीय केंद्र सरकारच्या मत्स्य विभागाची पूर्णत: मत्स्य आणि समुद्रशास्त्र संशोधनाला वाहिलेली, विशेष सोयींनी युक्त अशी ‘सागरसंपदा’ नौका आहे.

भारतीय केंद्र सरकारच्या मत्स्य विभागाची पूर्णत: मत्स्य आणि समुद्रशास्त्र संशोधनाला वाहिलेली, विशेष सोयींनी युक्त अशी ‘सागरसंपदा’ नौका आहे.

Latest Uploads

गणेश उत्सव २०२३ ×