scorecardresearch

Episode 210

मुंबईची सागरी जैवविविधता | Kutuhal Marine Biodiversity Of Mumbai

Kutuhal
सध्या चारही बाजूने विकास प्रकल्पांच्या विळख्यात अडकलेल्या, अंदाजे १५० किलोमीटरचा किनारा लाभलेल्या मुंबईची भौगोलिक रचना पूर्वी अशी नव्हती.

सध्या चारही बाजूने विकास प्रकल्पांच्या विळख्यात अडकलेल्या, अंदाजे १५० किलोमीटरचा किनारा लाभलेल्या मुंबईची भौगोलिक रचना पूर्वी अशी नव्हती.

Latest Uploads

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×