scorecardresearch

Episode 263

खारफुटीसह वाढणारी मोरिंडा वनस्पती | Kutuhal Morinda Plant Growing With Mangroves

Kutuhal
मोरिंडा ही रुबिएसी कुलातील सर्वात मोठी प्रजाती असून भारतात तिच्या ११ प्रजाती आढळतात तर महाराष्ट्रात मोरिंडा सिट्रीफोलीया व मोरिंडा प्युबेसन्स या प्रजाती आढळतात.

मोरिंडा ही रुबिएसी कुलातील सर्वात मोठी प्रजाती असून भारतात तिच्या ११ प्रजाती आढळतात तर महाराष्ट्रात मोरिंडा सिट्रीफोलीया व मोरिंडा प्युबेसन्स या प्रजाती आढळतात.

Latest Uploads

मराठी कथा ×