scorecardresearch

Episode 301

सागरातील खंदक, बुडालेली बेटे.. | Kutuhal Ocean Trenches Sunken Islands

Kutuhal
आपल्या महासागरांच्या ८० टक्क्यांहून अधिक खोल भागाचे अद्याप निरीक्षण झालेले नाही. तेथील समुद्राचा तळ अत्यंत खोल, थंड आणि अंधारमय आहे.

आपल्या महासागरांच्या ८० टक्क्यांहून अधिक खोल भागाचे अद्याप निरीक्षण झालेले नाही. तेथील समुद्राचा तळ अत्यंत खोल, थंड आणि अंधारमय आहे.

Latest Uploads