scorecardresearch

Episode 160

समुद्रातील जलचरांमुळे विषबाधा | Kutuhal Poisoning By Marine Aquatic Organisms

समुद्रातील जलचरांमुळे विषबाधा | Kutuhal Poisoning By Marine Aquatic Organisms

सागरकिनारी गेल्यावर वाळूत आणि खडकाळ किनाऱ्यावर शंख-शिंपले गोळा करण्याचा छंद अनेकांना असतो, पण आपल्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही नियम पाळणे आवश्यक ठरते.

Latest Uploads