scorecardresearch

Episode 317

प्रथिनयुक्त सागरी खाद्य शेवंड | Kutuhal Sea Food Lobster Facts About Lobsters

Kutuhal
शेवंडाच्या १२ प्रजाती भारतीय किनारपट्टीवर आढळतात. त्यापैकी केवळ सहा ते सात प्रकारच्या शेवंडांनाच व्यापारीदृष्टय़ा महत्त्व असते

शेवंडाच्या १२ प्रजाती भारतीय किनारपट्टीवर आढळतात. त्यापैकी केवळ सहा ते सात प्रकारच्या शेवंडांनाच व्यापारीदृष्टय़ा महत्त्व असते

Latest Uploads

मराठी कथा ×