scorecardresearch

Episode 205

समुद्रसपाटी | Kutuhal Sea Level Of The Sea Of Water Gravity Sea

Kutuhal
शाळेत असताना आपण वाचलेले असते की पाणी हे नेहमी आपली पातळी गाठते. धरतीवरचे सागर हा अखंड जलसंचय आहे.

शाळेत असताना आपण वाचलेले असते की पाणी हे नेहमी आपली पातळी गाठते. धरतीवरचे सागर हा अखंड जलसंचय आहे.

Latest Uploads

गणेश उत्सव २०२३ ×