scorecardresearch

Episode 159

समुद्र सहलीत कोणीही बुडू नये म्हणून.. | Kutuhal Sea On The Shore On A Trip Of Students Death By Fishermen

समुद्र सहलीत कोणीही बुडू नये म्हणून.. | Kutuhal Sea On The Shore On A Trip Of Students Death By Fishermen

‘समुद्र किनाऱ्यावर सहलीला गेलेल्या तरुणांचा/ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू,’ ‘बुडणाऱ्यांचा मच्छीमारांनी जीव वाचवला,’ अशा स्वरूपाच्या बातम्या अलीकडे वारंवार येतात.

Latest Uploads