scorecardresearch

Episode 230

सागरी मार्ग | Kutuhal Sea Route Ship Port Damage To Ship And Cargo

Kutuhal
किनाऱ्याच्या जवळून गेल्यास अंतर कमी पडते, तरीही मोठी जहाजे सामान्यत: किनाऱ्यापासून १२ ते १५ सागरी मैल अंतर राखून प्रवास करतात.

किनाऱ्याच्या जवळून गेल्यास अंतर कमी पडते, तरीही मोठी जहाजे सामान्यत: किनाऱ्यापासून १२ ते १५ सागरी मैल अंतर राखून प्रवास करतात.

Latest Uploads

मराठी कथा ×