scorecardresearch

Episode 211

समुद्रातील चाळण- स्पंज | Kutuhal Sea Sponge Of Animals Alive In Marine Ecosystems

Kutuhal
सागरात सर्वच अपृष्ठवंशीय प्राणीसंघांतील सजीव वास्तव्य करतात. त्यातील आधाराशी चिकटलेले स्पंज प्राणी, रंध्री संघात समाविष्ट केले आहेत.

सागरात सर्वच अपृष्ठवंशीय प्राणीसंघांतील सजीव वास्तव्य करतात. त्यातील आधाराशी चिकटलेले स्पंज प्राणी, रंध्री संघात समाविष्ट केले आहेत.

Latest Uploads

गणेश उत्सव २०२३ ×