scorecardresearch

Episode 286

कॉन-टिकी तराफ्यावरून सागरी प्रवास | Kutuhal Sea Travel On A Kon Tiki Raft

Kutuhal
थॉर हायरडाहल हा कृतिशील मानववंशशास्त्रज्ञ तसेच नॉर्वेजियन दर्यावर्दी २८ एप्रिल १९४७ रोजी जीव पणाला लावून दक्षिण अमेरिकेतील पेरूच्या पश्चिम किनाऱ्यावरून प्रशांत महासागरातील पॉलिनेशिया द्वीपसमूहाकडे निघाला.

थॉर हायरडाहल हा कृतिशील मानववंशशास्त्रज्ञ तसेच नॉर्वेजियन दर्यावर्दी २८ एप्रिल १९४७ रोजी जीव पणाला लावून दक्षिण अमेरिकेतील पेरूच्या पश्चिम किनाऱ्यावरून प्रशांत महासागरातील पॉलिनेशिया द्वीपसमूहाकडे निघाला.

Latest Uploads

मराठी कथा ×