scorecardresearch

Episode 192

शार्कचे खवले | Kutuhal Shark Scales The Scales On The Rough Skin Of Sharks Are Not Visible

Kutuhal
मुशी, मोरी म्हणजेच शार्क मासे सागरी ‘कूर्चामीन’! त्यांचा अंत:कंकाल कूर्चाचा असतो. वेगाने पोहणारे, मध्यम ते महाकाय बहुसंख्य शार्क शिकारी, मांसभक्षक असतात.

मुशी, मोरी म्हणजेच शार्क मासे सागरी ‘कूर्चामीन’! त्यांचा अंत:कंकाल कूर्चाचा असतो. वेगाने पोहणारे, मध्यम ते महाकाय बहुसंख्य शार्क शिकारी, मांसभक्षक असतात.

Latest Uploads

गणेश उत्सव २०२३ ×