scorecardresearch

Episode 257

सुंदरबन कांदळवन | Kutuhal Sunderban Kandalvan Forest Mangrove Forests Ganga Brahmaputra And Meghna Rivers

Kutuhal
सुंदरबन हे खारफुटीचे वन गंगा, ब्रह्मपुत्रा आणि मेघना या तीन नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशात आहे. या तीनही नद्या बंगालच्या उपसागरात जिथे मिळतात तिथे हे नैसर्गिक खारफुटीचे वन तयार झालेले आहे.

सुंदरबन हे खारफुटीचे वन गंगा, ब्रह्मपुत्रा आणि मेघना या तीन नद्यांच्या त्रिभुज प्रदेशात आहे. या तीनही नद्या बंगालच्या उपसागरात जिथे मिळतात तिथे हे नैसर्गिक खारफुटीचे वन तयार झालेले आहे.

Latest Uploads

मराठी कथा ×