scorecardresearch

Episode 270

सागरावरील माहितीपट | Kutuhal The Film Plastic Ocean Has Shown How Plastic Has Polluted The Ocean

Kutuhal
सागरावरील आणखी काही माहितीपटांची ओळख आजच्या लघुलेखातून करून घेऊ या.. सुमारे चार वर्षे हिंडून महासागरांच्या वेगवेगळय़ा २० ठिकाणी चित्रीकरण करून प्लास्टिकने महासागराला कसा घातक विळखा घातला आहे, हे ‘प्लॅस्टिक ओशन’ चित्रपटातून दाखवले आहे.

सागरावरील आणखी काही माहितीपटांची ओळख आजच्या लघुलेखातून करून घेऊ या.. सुमारे चार वर्षे हिंडून महासागरांच्या वेगवेगळय़ा २० ठिकाणी चित्रीकरण करून प्लास्टिकने महासागराला कसा घातक विळखा घातला आहे, हे ‘प्लॅस्टिक ओशन’ चित्रपटातून दाखवले आहे.

Latest Uploads

मराठी कथा ×