scorecardresearch

Episode 319

हुशार खेकडा! | Kutuhal The Most Intelligent Crab Species Is The Yeti Crab Hermit Crab

Kutuhal
खेकडय़ांमधील अत्यंत हुशार प्रजाती म्हणजे यती खेकडा (हर्मिट क्रॅब)! त्यांच्या ८०० हून अधिक प्रजाती असून समुद्रकिनाऱ्यापासून ते थेट खोल समुद्रात सर्वत्र त्यांचा अधिवास विखुरलेला आहे.

खेकडय़ांमधील अत्यंत हुशार प्रजाती म्हणजे यती खेकडा (हर्मिट क्रॅब)! त्यांच्या ८०० हून अधिक प्रजाती असून समुद्रकिनाऱ्यापासून ते थेट खोल समुद्रात सर्वत्र त्यांचा अधिवास विखुरलेला आहे.

Latest Uploads

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×