scorecardresearch

Episode 302

समुद्रातील आवाजांचे गूढ | Kutuhal The Mystery Of Sea Sounds

Kutuhal
प्रत्येक समुद्राचा आवाज वेगळा असून त्या समुद्राची ती ओळख असते. पॅसिफिक महासागर तुलनेने शांत मानला जातो, तर हिंदी महासागर अशांत.

प्रत्येक समुद्राचा आवाज वेगळा असून त्या समुद्राची ती ओळख असते. पॅसिफिक महासागर तुलनेने शांत मानला जातो, तर हिंदी महासागर अशांत.

Latest Uploads