scorecardresearch

Episode 276

सागरी साहसवीर | Loksatta Kutuhal American Oceanographer Robert Ballard

Kutuhal
१९९८ मध्ये बॅलर्ड यांच्यामुळेच यूएसएस यॉर्कटाऊन या बुडालेल्या विमानवाहू अजस्र नौकेचे अवशेषही मिळाले

१९९८ मध्ये बॅलर्ड यांच्यामुळेच यूएसएस यॉर्कटाऊन या बुडालेल्या विमानवाहू अजस्र नौकेचे अवशेषही मिळाले

Latest Uploads

मराठी कथा ×