scorecardresearch

Episode 222

आपले पूर्वज- प्रोटोकॉर्डेटा | Loksatta Kutuhal Protochordata Their Origin And Significance 

Kutuhal
सेफॅलोकॉर्डेट प्रजाती मात्र माशासारख्या लांबट शरीराच्या असतात. सुमारे ५ सेंटीमीटर लांबीचे हे जीव मातीत अंग खुपसून असल्याने सहज नजरेस पडत नाहीत.

सेफॅलोकॉर्डेट प्रजाती मात्र माशासारख्या लांबट शरीराच्या असतात. सुमारे ५ सेंटीमीटर लांबीचे हे जीव मातीत अंग खुपसून असल्याने सहज नजरेस पडत नाहीत.

Latest Uploads

मराठी कथा ×