scorecardresearch

Episode 232

समुद्र खारट का? | Loksatta Kutuhal Reason Behind Salty Ocean In Konkan

Kutuhal
काही सरोवरे ‘सॉल्ट लेक्स’ म्हणून ओळखली जातात. बुलढाण्यातील लोणार सरोवर १०० पीपीटी क्षारतेच्या पाण्याचा आहे.

काही सरोवरे ‘सॉल्ट लेक्स’ म्हणून ओळखली जातात. बुलढाण्यातील लोणार सरोवर १०० पीपीटी क्षारतेच्या पाण्याचा आहे.

Latest Uploads

मराठी कथा ×